Töltse ki a pinworm színpad táblát

Szent Sárkány és a györgy - sárkimese - Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis falu egy nagy hegy lábánál, aminek félelmetes neve volt. Úgy hívták, hogy Bőemberalja. Nem sokan tudták, mitől van ilyen rettenetes neve a falunak, ahol egyébként ugyanolyan derék, szorgos sárkányok éltek, mint bárhol máshol Givdullahban.

Nappal kijártak a földekre dolgozni, délben elvonultak a ligetek felé egy kis ebédrevalót harapni, este emberi bőr paraziták arcát szorgosan foglalkoztak a sárkányporontyokkal.

Nem mondom, némelyik sárkányfiak el-elmentek a kocsmába szeven-upozni. No, félreértés ne essék, ez nem az üdítőt jelentette, hanem gondosan kikértek maguknak hét-hét korsó sert, majd "szeven-up" felkiáltással egyszerre húzták ki mind a hét korsót a hét fejükkel.

Az ilyen kicsapongások után persze volt egy kis kénköves lángokádás meg más kihágások, de egyébként egész Bőemberalja nagyon jámbor falu volt. Rettenetes nevének az oka a hegy oldalában fekvő erdő mélyén rejtezett. Ott ugyanis volt egy hatalmas barlang, amit nappal is messze elkerültek a sárkányok, mert a mesék, legendák és néhány sárkány saját állítása szerint is ebben a barlangban élt egy györgy.

Nem sok nyomát lehetett látni fényes nappal, de híre volt, hogy éjjel bizony ki-kitör a barlangjából és ha eltévedt sárkányifjút talál az erdőben, bizony nem kegyelmez neki. Azt is rebesgetik, hogy sokszor töltse ki a pinworm színpad táblát is két lábon jár, hanem négy lábon és ilyenkor még nem is olyan rettenetes, mert két feje töltse ki a pinworm színpad táblát.

Hanem amikor két lábon billeg hihetetlen sebességgel, akkor bizony - hiszitek vagy sem - egyfejű. Van is Bőemberalján egy mondás, hogy "ne kísértsd az erdőt, mert elvisz az egyfejű". Hát ez a mondás is töltse ki a pinworm színpad táblát a borzalmat sugallja. Hitték is a sárkányok, nem is a történeteket, sokan hat fejüket is kétkedve ingatták a hosszú téli estéken, mikor szó került a györgy rémtetteiről, de igazából senkinek nem volt ingerenciája utána járni a dolognak.

Hanem egyszer nagy riadalom támadt Bőemberalján, s ettől kezdve mindennapi téma lett a györgy pusztítása. Történt ugyanis, hogy a sárkányicák, azaz a süldő sárkánylányok tavaszünnepet ültek az erdő melletti tisztáson vidám indulókat és szomorú bandulókat énekelve, mikor is - legalábbis az egyik sárkányica elmesélése szerint - nagy sötétség támadt, hatalmas, folytonosan erősödő robaj hallatszott az erdő felől, majd egyszer csak kirontott a fák közül a györgy - éppen két feje volt, de így is igen félelmetesen nézett ki - és huss, két sárkányicát is magához ragadott, majd hatalmas hahotázás közepette visszavágtázott az erdőbe.

Lett nagy sírás-rívás Bőemberalján, ráadásul az egyik sárkányica éppen Bőemberalja legtehetősebb sárkányának a lánya volt, aki éppen házasodófélben volt. Várták a sárkányok három éjjel, három nap a sárkányicákat, hátha visszatérnek, de az erdei barlanghoz senki nem mert közelíteni. Fogta is a két sárkányapa az összes fejét, mivel egyszerre nem tudták, így felváltva, s azon tanakodtak, mitévők legyenek.

Megmaradt Szobotkának

Törték a fejeiket, törték rendesen, de töltse ki a pinworm színpad táblát megoldás nem jutott az eszükbe. Ebben a pillanatban belépett a sárkányverembe Givaldo, az ifjú sárkányvitéz, aki feleségül kérte a sárkányicát. Elszántak vagyunk, erősek vagyunk, semmi nem állhat utunkban. Egyik fejem mélyen elaludt és álmot látott, amiben benne volt a töltse ki a pinworm színpad táblát jele.

Mikor újra kinyílt a szemez a fejem már tudta, hogy útra indulok. A többi hat pedig elég segítség lesz ahhoz, hogy ez a vakmerő hetedik ne vigyen könnyelmű kalandokba. Tehát indulok, s nem térek vissza a sárkányicák nélkül, ezt megígérem. Igaz, hogy semmim nincs, amivel le tudom győzni a györgyöt, de most ezen gondolkodni nincs idő, cselekedni kell. Ott van a bátorságod, a szereteted és az elszántságod.

Rátaláltál lányomra, Brethárra s bár vallásunk nagy könyve, a Dragibla azt tanítja, hogy "Légy alázatos és tűrd el veszteségeidet, mert a dolgok rendje rátalálni és elveszíteni ", de most az mondom, ne fogadd el a Dragibla tanát, hanem járj túl a györgy eszén és hozd vissza mindkét sárkányicát. Találj rá újra Brethárra és ne is veszítsd el többet, szívből ezt kívánom.

Ezzel a sárkányok egymás nyakaiba borultak, s elbúcsúztak. Givaldo még visszament két rettenthetetlen barátjáért, majd hármasban elindultak a györgy barlangja felé. Már magasan járt a nap, mikor megérkeztek az erdő mélyén tátongó barlang szájához. Közben körmeiket élesítgették, egymást bátorították és arról disputáltak, mekkora is lehet egy ilyen jól megtermett györgy, különösen akkor, amikor éppen négy lába és két feje van.

Néha meg-megborzongtak, de ezt nagyon titokban tették, nehogy a másik kettő észrevegye, hogy a nagy bátorság néha elillan. A barlang előtt Givaldo megszólalt: - Barátaim, két lehetőségünk van. Vagy együtt megyünk be és leljük fel a györgyöt, vagy egyesével próbálkozunk. Melyik megoldást válasszuk? A két barát szinte egyszerre emelte fel összes fejét.

Együtt jöttünk, együtt győzünk és együtt is üljük a diadalt. Arról nem is beszélve, hogy egyszerre kell elbánnunk a györggyel és kimentenünk a sárkányicákat. Induljunk, de újra mondom nektek: azt láttam álmomban, hogy nem erőszakkal értem el a győzelmet, hanem okos szóval.

Ne ontsunk vért, ne szítsunk lángot, amíg az nem feltétlenül szükséges. Ki tudja, mitől sokszorozódik meg a kétfejű ereje. Csendben elindultak, azaz dehogy csendben, hiszen ha három sárkány egyszerre indul meg egy szűk folyosóban, akkor ott repül-zördül minden, ami útban van óriás testüknek.

A barlang belső részein pedig pontosan ez volt a helyzet: alig- alig fértek el egymás mellett, majd kénytelenek voltak egymás után menetelni, mert a belső járatok már igen szűknek bizonyultak.

Givaldo néha be is verte egy-egy fejét a kiszögellésekbe, s ilyenkor csendes szitkozódás és némi kénkőbűz hagyta el a sértett fejet. Már éppen kezdtek elbizonytalanodni, hogy nem tévedtek-e el, amikor egy óriási csarnokba értek.

Király, katona, polgár

Töltse ki a pinworm színpad táblát meglepetésükben fel sem tűnt, hogy annak ellenére, hogy mélyen a föld alatt vannak, a csarnokban nappali világosság uralkodott. Aki eddig bátor volt, most se legyen ijedős. A sárkányok tétován beljebb léptek, majd megálltak, mert a csarnokban elkezdett egyre sötétebb lenni. Hirtelen felcsattant egy tapsmire a csarnok felső részében nagy zúgás támadt, majd egy hatalmas villám szelte át a csarnokot.

A zúgás tovább erősödött és a villám belecsapá egy sziklába, mely egy nagy fáklya alatt meredezett. A villámcsapástól a fáklya meggyulladt és újra világos lett. A zúgás megszűnt és a sárkányok terített asztalt láttak maguk előtt és négy ülőalkalmatosságot körülötte.

Három olyan volt, mint amilyet megszoktak kis falusi sárkánylyukaikban, a negyedik pedig töltse ki a pinworm színpad táblát egészen furcsa szerkezet volt: négy egyforma lábon állt egy vízszintes tető a paraziták és gazdasejtük evolúciója annak az egyik szélén egy tömör falap magasodott függőlegesen.

Hanem most halljam, mit kerestek errefelé, ahová még élő töltse ki a pinworm színpad táblát soha a lábait be nem tette.

Vele akarunk alkut kötni. Ha nem Te vagy a györgy, akkor mondd el nekünk, ki ő és hogy találunk el hozzá, hogy visszakapjuk az elrabolt sárkányicákat.

Rossz helyen jártok és rosszat is kerestek. Tudnotok kell, én nem a györgy vagyok és mégis a györgy vagyok. Testi valóm a györgy, de lelkemben független lény vagyok. Saját testi valóm még akkor megszűnt, amikor még egy volt a Semmi és a Minden. Megszűnt testi valóm adta az energiát ahhoz a tűzhöz, mely mindenek kezdetét jelentette. Mert mint tudjátok, tűzben születtünk hajdan és tűzben is fogunk meghalni.

A ti fura szent könyvetek, a Dragibla is ezt írja - és ez pontosan így is történt. Testem táplálta a tüzet, ami a Teremtést hordozta töltse ki a pinworm színpad táblát.

Belőlem jött létre a tiszta, érintetlen világ. Ám ahogy ez a világ tágult, úgy lett minden egyre rosszabb és rosszabb.

Kezdetben még kicsi volt a világ, szinte pontszerű. Kezdetben nem volt más, csak Eyrf, Protan és Panrac. Aztán, ahogy testem tovább égett, a világ csak tágult és tágult. Eleinte szunnyadt még a két kistestvér, az Idő és a Tér. Később aztán a Káoszból kivált egy jel és ettől felébredt a két kistestvér.

Cseperedni kezdett az Idő és tágulni a Tér. De tudjátok meg, míg a rény három dimenziós pont, a bűn körtérfogat.

És azzal, hogy a két kistestvér nőni kezdett, a rény helyét fokozatosan átvette a bűn. Töltse ki a pinworm színpad táblát a testem még tovább égett, az Idő egyre nőtt és a Tér egyre tágult egyszer csak elfogyott minden rény és mindent elöntött a bűn.

  1. Budapest,
  2. Fejfájás hőmérsékleti férgek

És akkor szörnyű dolgok történtek e világon. Elfogyott a Teremtés ereje, mert elfogyott a testem.

Információk az iskolánkról

És akkor kihúnyt a tűz, elhalt minden fény és fekete eső hullott az égből. Megállt a Teremtés folyamata, de romlott világ maradt a helyén. Elmúlt a háromdimenziós pont és eluralkodott a körtérfogat. Azt láttam, hogy minden, amit cestal plus féreghajto tabletta tüze táplált, rossz dolgok forrása lett.

És akkor megvontam a világtól minden töltse ki a pinworm színpad táblát. És minden, ami rossz volt elmúlt és végül szótlanná lett az idő és képtelenné vált a tér. Most már tudom, mit kell tennem, hogy a rény helyét ne vegye át a bűn. A baj csak az, hogy elégett a testem, s nincs, ami az újabb Teremtést táplálja.

A tény az, hogy létezem az időben és a térben, ám úgy határoztam, nem leszek többé egyedül. Ekkor választottam testemül györgyöt és a lovát, akinek az a feladata, hogy táplálja a teremtést.

Itt élek a sziklabarlangban, testem tehát györgy, akinek a feladata, hogy annyi rénnyel telt testet bocsásson rendelkezésemre, amennyi az új teremtéshez csak szükséges.

György tudja a feladatát, mindig tiszta, fiatal táplálékot hoz, akiket - ki tudja hol - a világtól elzártan nevel. Ez volt az új kezdet: a györgy sok kicsi, tiszta lényt gyűjtött, a világtól elzártan nevelte őket.

És akkor az azt követő hetedik évben a kicsik nagyokká válta k, s tiszták maradtak, tehát magukban hordták a rényt és kizárták a bűnt. S most nézzétek: a csarnok falán ez a tábla a Teremtés töltse ki a pinworm színpad táblát záloga: itt olvashatók örök hőseink, kiknek neve kőbe vésve álljanak itt örökül. Ide kerül fel a két sárkányica neve is, hogy testükkel táplálni tudjam a második Teremtés tüzét, amire már a magam teste nem ad lehetőséget.

Döbbenten és megindultan hallgatták a sárkányifjak a Teremtő hangját, hiszen a történet, ami elhangzott, szinte teljesen megegyezett a Dragibla lapjain olvasható teremtés-mítosszal.

Csakhogy abban szó sem volt sárkányicák elrablásáról, nem is beszélve elevenen való megégetésükről. Arról meg egyáltalán nem volt szó a Dragibla történeteiben, hogy éppen Brethárt kellene feláldozni a teremtés magasztos célja érdekében.

Ezzel Givaldo felállt az asztal mellől és harciasan körülnézett a csarnokban. Ott azonban nem mozdult semmi sem, hiszen a három sárkányon kívül egy teremtett lélek sem tartózkodott odabent.

A sárkányfiak számára nyilvánvaló lett, hogy a barlangban nincs kivel megküzdeni: a hang tulajdonosa nem létezik, hiszen önnön testét is úgy kölcsönzi, akitől viszont kölcsönzi, annak nem áll módjában bármit is tenni sem saját akaratából, sem erőszak hatására.

Potyogott a könnye a másik két sárkánybarátnak is, s a sok-sok könny megtöltötte az asztalon álló teríték üres poharait, a tányérokat, mindent.

Pár perc múlva már nem volt az asztalon olyan edény, ami ne lett volna színültig sárkánykönnyel. Igazi, őszinte rénnyel telt sárkánykönnyekkel. Nem vették észre a nagy szomorkodásban, hogy a csarnok töltse ki a pinworm színpad táblát egy kicsi, törékeny ember lépett be, két lábon, egy fejjel, ahogy az a legrémesebb sárkánymesékben hallható.

Csendben odament az asztalhoz, a könnyeket nesztelenül egy nagy kancsóba gyűjtötte, bőr sarujában nesztelenül tüsténkedett a töltse ki a pinworm színpad táblát síró, jajongó sárkányok között. Szemmel láthatóan elégedetten nézte a váratlanul érkezett ajándékot, hiszen tudta, hogy a sárkánykönny az egyik legkelendőbb áldozati ajándék a Teremtés telhetetlen oltárán.

Egy kicsit még nézte a magukba roskadt, szánni való sárkányifjakat, majd odacsoszogott a csarnok egyik falához és elhúzott egy retesszel elzárt ajtót. Ezzel Az Ascaris fertőzhető keresztül félelmetes, rettenthetetlen györgy eltűnt a csarnok mélyén, magával cipelve a mindennél értékesebb, sárkánykönnyel telt kancsót. Hát így esett, hogy másnap, április én Bőemberalja összes sárkánya összegyűlt a város főterén és megtartották Givaldo és Brethár esküvőjét, egyben kikiáltva a napot a sárkányeregető Szent György ünnepének.

Ezért eresztik azóta is szabadon az állatokat éppen ezen a napon az állattartó gazdák, a cserébe töltse ki a pinworm színpad táblát sárkánykönnyeket pedig néhány butélia töltse ki a pinworm színpad táblát fehérbor elfogyasztásával helyettesítik.

Lehet, hogy érdekel