Tiao megtisztítja a parazitákat.

M eg kell látnunk azt a többlépcsős benépesülési folyamatot, amelynek következtében lakottá vált a Régi Kelet. Götz László általános nyelvterjedési elmélete e téren támogatja Baráth Tibor rövidebb időszakokra alapozó, népvándorlásokkal lezajló, hun - magyar név alatt megtörtént szétáramlását. Azok a sorsfordító időszakok is kézzel antibiotikumos kezelés ureaplasma válnak, amelyek kezdetben Tiao megtisztítja a parazitákat halászó-vadászó életmódról élelmiszertermelővé válást mutatják a maga után következő kirajzással együtt, majd Tiao megtisztítja a parazitákat öntözéses gazdálkodás terjedését az azt követő népességnövekedéssel és az azt követő újabb kirajzással együtt, majd ezután a megtelepedett és önállóvá váló gyarmatok népkibocsátóvá válását, majd még később a száraz öntözés nélküli földművelés elterjedését még újabb kirajzásokkal.

Bőrférgesség - csak egyszerűen

A Régi Kelet más szerzőknél Elő-Ázsia területeiről Ez a folyamat Európában év óta zajlott több hullámban és a görög, valamint római hatalmak megszilárdulásáig déli irányból közelítettek többek közt a Kárpát-medence felé is. A valamikori sumér - mah-gar ősnép Mezopotámia környékén maradt utódjai a szkítákkal, keltákkal kezdődően és a magyarokkal és néhány rokon néptöredékkel bezárólag Kelet-Európán keresztül igyekeznek nyugatra. Jó részük itt, a Kárpát-medencében bukkant rá a nyelvében igen hasonló korábbi bevándorlókra.

Much more than documents.

E népek - nevezzük őket itt magyari népeknek - Tiao megtisztítja a parazitákat emléket hagytak maguk után. Ezen emlékek napvilágra kerülése a múlt századi feltárásokkal kezdődően felforgatták a történelmet kutatók - majd az érintett népek - életét. A romantikus történetírás kártételei A romantikus Nyugat sok-sok kiváló tudósa fejtette évtizedeken keresztül az agyagtáblák, piramisok, rovások, tekercsek, kövek, mondák, regék üzeneteit.

Elvégezték a hatalmas munkát évekig bolyongva ismeretlen jelek birodalmában. Tisztelet és hála nekik ezért. Nem tehetnek róla, hogy igen sok esetben nem jöttek rá a végső megoldásra csak azért, mert nem magyarok voltak és a számukra rejtve maradt nyelvi tudásra nem tudtak magyarázatot adni.

Dr. Padányi Viktor: Dentu-Magyaria

Mert a magyar nyelv őrizte meg legtisztábban az ősnyelv hagyatékát nyelvi rendszerében, nyelvtanában, az igében és lelkületében. A romantika idején a népek szinte rávetették magukat a Régi Kelet hagyatékára. Mindenki azt gondolta, a saját történelmét fogja ott megtalálni, ki is osztották az utolsó agyagtábláig. Mi, magyarok nem voltunk ott, aki mégis odament valami sejtéstől indítva, azt már rég elfelejtettük, kizártuk, lehülyéztük és tévelygőnek neveztük.

A Nyugat már rájött korábbi tévedéseire. A romantikával kezdődő indoeurópai és indogermán téveszméket hátrahagyva manapság kezdenek el új alapokon kutatni. Eldobták káros dogmáikat a felszínre került temérdek adat hatására. Sorozatban bizonyítják helyettünk őstörténetünk mozzanatait, pedig sok esetben nem is tudják, hogy ezt teszik.

Mi sem maradhatunk sokáig ránk erőltetett hamis történelem elszenvedői.

  • Az emberek helminthiasis tünetei
  • TEREBESS GÁBOR: EZERÍZŰ KÍNA
  • Nem ellenőrzött, csak tájékoztatásnak szánt verzió.

Szét kell törni a megkövesedett hazugságokat, nekilátni a kutatásoknak és újraírni őstörténetünket úgy, ahogyan az valóban történt.

El kell felejteni mindent, ami nem igaz, ezért káros az egészséges nemzettudat kialakulására.

Mesterházy Zsolt: A Magyar őstörténet kincsestára

Ezért nálunk is le kell vetkőzni egy téveszmét, ez a finnugor elméletek erőltetése. Ki kell állnunk a világ elé, hogy itt vagyunk és visszavenni történelmünket azoktól, akiknek eddig megengedtük, hogy ellophassák tőlünk.

Nem volt ez mindig így.

  • Milyen méretű férgek vannak
  • Helmint felhasználási utasítások
  • Tiao Ő megtisztítja a fogyást - eletaszivekben.hu

A finnugor őrület előtt még mindenki tudta honnét jöttünk. Itt kell megemlékezni László Gyula kettős honfoglalásról alkotott felfogásáról, mert a külföldi magyar kutatók után itthoni magyarként Tiao megtisztítja a parazitákat további csapást a finnugorizmusra. Götz László soronként cáfolta és semmisítette meg a primitív elméleteket, amelyekből semmi sem maradt meg. Hiszen hipotetikus ősnyelv hipotetikusan megszerkesztett szavaira épült az egész elmélet.

Van viszont sumér - mah-gar származású tudás, történelem, nyelv, hit és kultúra milliónyi agyagtáblára írva. Végiggondolta-e már valaki, hogy történetírásunk sohasem vitatta a hunok és avarok keleti származását, miközben tagadta a velük való rokonságunkat.

nőivilág. Így készül a nyárra a szépségkirálynő.

Igy tehát például a hun-avar-magyar rokonság illetve azonosság bizonyítása egyúttal a finnugorizmust is cáfolja. Azt is be kellene ismerni persze, hogy az elmúlt év vad finnugor kalandja és annak következményei nem csupán buta tudósok balga tévedése volt. Történelemhamisítások felszámolása A másik őstörténet tisztítótüze mára elemésztette a Habsburgok ajándékát, az egyik őstörténetet.

Mára 8 szertefoszlott a Kárpát-medencei szláv, morva és frank mese hercegestül, fejedelmestül. Megtudjuk azt is, hogy a hunok és az avarok telepítették le a szlávokat gyepüi népekként a Kárpát-medence körülvevő tájaira és megtanították őket államszervezésre, közigazgatásra, földművelésre, iparra.

Odalettek a Nagy Károly - féle frank és germán mesék is, csak a rablás és árulás emléke él.

Uploaded by

Odalett a catalaunumi csata is a kitalálások oltárán némely forrás szerint. Ugyanezzel a lendülettel kell a szemétre hajítanunk a magyarság pogányságáról szóló rosszindulatú beállításokat. Nem voltak pogányok, hanem keresztyének, csak éppen nem a római, hanem a jézusi hitet birtokolták. Itt most csak a hun nyelvre lefordított bibliát hozom fel a pogányság cáfolatául, az is bőségesen elég bizonyíték. Mint ahogy a görög csodát sem a dór géniusz emelte fel, hanem éppenséggel a Sumer és Kisázsia felől áradó néphullámok, - ők, a görögök legalább nem loptak történelmet.

Akit egy kicsit is érdekel a görög tudás eredete, lapozza fel a történelemkönyveket és nézze meg, a máig világhíres görög tudósok és művészek közül ki származott Kisázsiából. Meg fog döbbenni, mert a túlnyomó többségük onnan származik.

Lehet, hogy érdekel