Teniosis ápolási terv és motiváció

Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ ... - Eti

Modulok és tananyagegységek 2. Operációs rendszerek 2 ECDL teniosis ápolási terv és motiváció. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4.

teniosis ápolási terv és motiváció helminthiasis tünetek felnőtteknél

Táblázatkezelés 2 ECDL 5. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 6. Prezentáció 2 ECDL 7. A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák Demonstráció Szerepjáték, csoportos helyzetgyakorlat Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés Feladatlap megoldás, gyakorlás Információk, ismeretek rendszerezése Írásos elemzés készítése szempontsor alapján Adminisztrációs tevékenység Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés Gyakorlati feladat bemutatása 2.

A modulra vonatkozó belépési feltételek Megegyezik a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel. Pszichológiai alapfogalmak.

A kutyák húsvétevői forma, diagnózis, tünetek, kezelés.

Megismerési folyamatok. Az idegrendszer irányító szerepe. A pszichológia vizsgálómódszerei. A gondolkodás. A tanulás Teniosis ápolási terv és motiváció személyiség. A személyiség összetevői. A személyiséget meghatározó tényezők. A személyiség alakítása, fejlesztése. A fejlődés állomásai, törvényszerűségei. Fejlődési szakaszok.

Értelmi, érzelmi, testi fejlődés A beteg magatartása. A betegség hatása a személyiségre. A hirtelen fellépő és krónikus egészségkárosodás hatása a személyiségre.

A haldoklás és halál folyamata A szociálpszichológia tárgya, témakörei. Társas kapcsolatok. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli tagolódás. A csoporttagok egymáshoz való viszonya. A csoport egymást erősítő tényezői.

Szerepkonfliktusok Szociológia: 17 óra A különböző kultúrák szokásai, hagyományai Esélyegyenlőség A társadalom szerkezete, felépítése. A társadalom tagjai. A társadalom rétegződése.

A szegénység. A család Népességi mutatók Szociológiai atékony parazita eltávolítás, eredmények, statisztikai adatok Szociális intézményrendszerek Az egészségügyi dolgozók.

Intézményen belüli hierarchia. Munkakörökkel kapcsolatos szakmai elvárások. Az etika mint tudomány.

LXX. ÉVFOLYAM 2018/1 2. szám

Az etika történek áttekintése Etikai alapfogalmak Az erkölcs fogalma, lényege. Erkölcsi szokások Szabadság és meghatározottság.

teniosis ápolási terv és motiváció milyen tablettákat inni a parazitákkal

Döntési szabadság és morális autonómia Etikai irányzatok, elméletek Az egészségügyi etika alapjai. Etikai értékek az egészségügyben Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben, különös tekintettel az önrendelkezésre és titoktartásra A bioetika és alapelvei Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.

A jogalkotás lépései A magyar alkotmány Alkotmányjog Emberi és állampolgári jogok. Az állam. A jogrendszer. Államigazgatási eljárás. Közpénzügyek Polgári jog. Jogi személy. Polgári jogi védelem.

Uploaded by

Szerződések joga. Öröklési jog Adatvédelem. Személyes adatok védelme és közérdekű adatok nyilvánossága. A házasság. A család Büntetőjog A munka világára vonatkozó szabályozások. Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottakra vonatkozó speciális szabályozók. Kollektív teniosis ápolási terv és motiváció. Munkaviszony és munkajogi szerződések A társadalombiztosítás rendszere.

Terhesség jelei a hCG előtt

Járulékfi zetés Egészségügyi törvény. Betegjogok és kötelezettségek. Pedagógiai alapfogalmak A neveléselmélet tárgya, feladata, célja A didaktika tárgya, feladata, módszerei. Didaktikai alapfogalmak Az oktatás-nevelés célja, feladta A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia A személyiség összetevői. A nevelő személyisége. Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek.

A tanulási folyamat szervezése. Tanulási technikák. Tanulásmódszertan Tanulási problémák, zavarok, akadályok Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.

Nem verbális csatornák A közlési aktust befolyásoló tényezők A társmegismerés automatizmusai Az értő empátia szerepe a szakmai munka során Konfl iktuskezelés Kommunikációs zavarok Kommunikációs gyakorlatok A megváltozott képességű klienssel való foglalkozás. Segítő és gyógyító beszélgetés A beteg és hozzátartozók vezetése Burn-out szindróma okai, tünetei, megelőzése, feloldása A kapcsolattartás és riasztás eszközei.

Eszközök használata.

Elvesztem a súlyt ban A Ketogenic diéta hibái Ketogén étrendprogram Legjobb gabona a vegetáriánus étrendhez Az Alba étterem a víz ebédlőjén Részleges hasnyálmirigy Divisum diéta Golyóálló diéta barna rizs Hogyan lehet egy jó fogyás edző Csíkos Legless Lizard Diet A kutyák húsvétevői forma, diagnózis, tünetek, kezelés. Mucoid kötőhártya-gyulladás a pestises húsevő kutyában. Pestis húsevő - A kutyák rendkívül fertőző, szisztémás, vírusos betegsége, amely világszerte elterjedt. Mi az emberben veszélyes szarvasmarhafélék - Megelőzés. Az emberekben az uborka láncolat fertőzése nagyon ritka.

Orvosi latin: 34 óra A latin nyelv eredete, fejlődése. Az adatkezelés alapszabályai Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség Dokumentumtípusok A betegfelvétel dokumentációja, receptek, beutalók, leletek, szakvélemények, kórlap, lázlap, zárójelentések, ápolási dokumentáció Gyógyszerek, vegyszerek dokumentálása, igénylése, nyilvántartása Betegforgalom, táppénzes jelentés, előjegyzés Statisztikai adatok gyűjtése, szolgáltatása Minőségügyi dokumentáció Speciális rendszerek dokumentációja: alapellátás, képalkotó diagnosztika, laboratóriumi dokumentáció, ÁNTSZ Leltár.

Álló és fogyóeszköz-nyilvántartás Adatvédelem 2. A modulhoz tartozó klinikai gyakorlatok — 2.

Az agy cisztájának okai és tünetei

Irodalom Oktatói 1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Antal Mária, Heller Anna: Hogyan mondjuk angolul?

Bélrendszeri betegségek hasmenés, székrekedés, puffadás stb. Ez az első jele a B - székrekedésnek. Most pedig székrekedés, hasmenés. Megnövekedett a vizeletürítés?

Atkinson R. Bártfay András: Hogyan kezdjem?

Tini a rohamokkal meghal a szalagféreg tojás fertőzése az agyában // eletaszivekben.hu

BBS Bt. Blasszauer Béla: Orvos-egészségügyi etika. Budapest, Tankönyvkiadó Boros Mária: Személyiségfejlesztés. Moduláris tankönyvek Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. Buda Béla: Közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest, Csepeli György: Szociálpszichológia. Gazsó Anikó — Szerényi Attila: Jogi, gazdasági, vállalkozási ismeretek. Szega Books Kft. Falus Iván — Szivák Judit: Didaktika.

Comenius Bt. Falus Iván szerk : Didaktika.

teniosis ápolási terv és motiváció

Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, Friedrich W. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, Helembai Kornélia: Ápoláslélektan. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, Allan Pease, Allan Gartner: Testbeszéd. Smith: Kommunikáció az ápolásban. Szarka Géza — Gárdai Miklós: Általános és egészségügyi etika.

Mi az emberben veszélyes szarvasmarhafélék - Megelőzés.

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Tanulói 1.

teniosis ápolási terv és motiváció

Dudás Márta: Jogi ismeretek. Információ és kommunikáció 2 ECDL 6. A modulra vonatkozó belépési feltételek Megegyezik a képzésbe való belépés feltételeivel. A modul oktatási tartalmának leírása Elmélet 1.

Lehet, hogy érdekel