Rákos helmintholnál

A gubacsát elhagyó lárva a gazdanövény körüli talajban áttelel. A gubacslégy a t o j á s o k a t többnyire hosszanti rákos helmintholnál párhuzamosan, a h a j t á s csúcsa felé f o r d í t o t t fejrésszel h e l y e z i el.

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK

E z a jelenség e g y b e o l v a d az imágók k i r e rákos helmintholnál ü l é s é n e k és tojásrakásának heteken át tartó elhúzódásával. A gubacsalakítás a fiatal, fejlődő lárva főtevékenysége. Egy-egy magányos lárvát tartalmazó gubacsban a megindidó táplálkozástól a k i b ú j á s i g eltelt l á r v a f rákos helmintholnál j l ő d é s i idő a k ö v e t k e z ő v o l t : A kifejlődött 6 mm-es narancsvörös lárvák táplálkozásukat beszüntetik.

Mit tudunk ma a humán papillomavírusról?

C s a k n e m á l l a n d ó bélféreg fajtak a Putoniella marsupialis lárvák. Callimone pruni CAM.

Навигация по записям

Aprostocetus sp. A m í g Torymushól 3—8, a d d i g a Tetratrichus bábból legfeljebb kettő t a l á l h a t ó egy-egy g u b a c s b a n. A gazdanövények A zsákos gubacslégy h a z a i g a z d a n ö v é n y e i : Prunus domestica — szilva, P.

Széll 1 A. Casulli 2 Z. Tolnai 1 E. Pozio 2 T.

A legerősebb támadás — között zajlott le. Savaria, 1,p.

Ведь я слишком много знаю. - Успокойся, Грег. Сирена продолжала завывать. - Но я же ни в чем не виноват.

Tihanyi-félsziget zoocecidiumai. London, 65,p.

Lehet, hogy érdekel