A szív ébredése

A Titkok Titka

A Titkok Titka - az a rejtett hely az ember szívében, amiből minden teremtés kiindul - a régi időkben egy csakis szájhagyomány útján terjedő tanítás volt, melyet a kultúrák és törzsek sámánjai és papjai tartottak titokban. Ritkán jegyezték le őket, elsősorban azért, mert írásos formában nehezen volt elsajátítható és megtapasztalható. Csak direkt tapasztalás útján lehet igazán megismerni.

Ennek ellenére 2003 augusztusában egy ezzel a témával foglalkozó könyvet adtam ki. „A szívemben élek" címmel.

Arra a következtetésre jutottam, hogy bár a közvetlen megtapasztalás mindenek felett áll a Titkok Titkának a megismerésében, a Szív Szent Helyéről folytatott beszélgetés vagy olvasmány felkészíti az elmét a változásra.

Hogy segíteni tudjak e változás megvalósításában, egy CD-t is készítettem a könyv mellékleteként. Ez az anyag úgy fog elvezetni benneteket a saját szívetek mélyébe, mint ahogy azt az évezredekkel ezelőtti, ősi időkben gyakorolt praktikák is tették. Legalábbis ezt remélem és ezért imátkozom.

Mi is a Titkok Titka?

Először is -- földi síkon nézve - ez egy meghatározott hely a testen belül, ami a különféle tradíciók tanításai alapján vagy a szívben vagy valahol a közelében található. Vannak olyan tradíciók, amelyek a szív mögött vélik tudni, vannak amik a szív mellett helyezik el, de olyan felfogások is vannak, melyek úgy gondolják, hogy ez a hely a szív előtt van. De a tanítások zöme úgy vélekedik, hogy ez a hely a fizikai szíven belül található, és az én személyes meggyőződésem is ez.

Egy dolog biztosan leszögezhető. Nem a szív csakráról beszélünk.

A zsidó hagyományban a Titkok Titkára úgy utalnak, mint Titkos Szívkamrára. A Hinduk szent iratai, az Upanishadok a szívben található apró területnek nevezi. Néha a Szív Szent helyeként nevezik, és én is ezt a terminológiát használom a könyvemben.

Az igazság az, hogy nagyon kevés írásos emlék található az emberi megtapasztalás e legfontosabb elemével kapcsolatban.

Az nyilvánvaló, hogy a régi időkben, ez a szíven belül található hely ismert volt és be is léptek erre a területre az ünnepeik/rituáléik során, mivel a mai napig vannak olyan törzsek a világ különböző területein, ahol ezt gyakorolják.

Ennek az ősi tudásnak a kutatásaiban korunk előfutára a HearMath Intézet, akik a kutatásaik során olyan új információkat fedeznek fel, amit valószínûleg még az Ôsök sem ismertek.

Az én nézőpontom és sok benszülött törzs nézete is az, hogy e szent hely a szívünkben hordozza az egyetlen lehetőségét a világbékének. A világon minden politikai döntés alapja a Dualitás Tudatosság - ami az édeni kiûzetés eredménye - és a tudatosság e formájának az alapja az egó.

Amíg az egó irányítja az események menetét a Földön, kilátás sincs a békére. Az egó saját szemszögéből, elsőként mindig saját magára gondolva ítéli meg az eseményeket, vagy jónak vagy rossznak. Amíg az egó biztonságban és kényelemben érzi magát, nem fog törődni a látszólag rajta kívül álló eseményekkel.

Valóság a szíven belül

A szív annyira más! A világot képként érzékeli, mindent egyszerre és nem valóságként él meg. A szív csak az egységet és az egyesülést ismeri, és mindent, amit teremt, ennek a látásmódnak a jegyében teszi. Soha semmi olyat nem fog tenni, ami fájdalmat okozna bárkinek vagy bárminek, mert tudja, hogy nem létezik kettősség.

Minden létező a szíven belül található. Igazából a nem létező is a szívben van.

Az emberek gyakran úgy gondolják - régen én is ehhez a táborhoz tartoztam -, hogy a „szeretet" szóval fejeznek ki mindent, ami ehhez a szíven belül található területhez kapcsolódik. Szíveket ábrázoló képekkel ünnepeljük meg a Valentin napot, ezzel fejezve ki szerettünkhöz és magához a szeretethez fûződő kapcsolatunkat.

Azonban a szeretet különféle minőségei érkezhetnek a Szív Szent Helyének nevezett területéről, és az a szeretet amit mi két ember között tapasztalunk, csak ritkán érkezik a szívből. Ez a fajta szeretet az érzelem-testből ered és a jobb agyfélteke irányítása alatt áll.

Ezek az érzelmek polarizáltak, ahogy az agy is, és ellentétes előjellel is megnyilvánulhatnak - például a szeretet átcsaphat gyûlöletbe.

Milyen gyakran esett meg veled az, hogy szeretettel megcsókoltál valakit és rá tíz percre egy vita alkalmával azt mondtad „Utállak!"? Ez feltételes szeretet. Az adott pillanatnak megfelelően változik.

De a szívünk szent helyén létezik egy másfajta érzelem-test, ami nem rendelkezik egy polarizált másik féllel. Ez a fajta SZERETET nem ismer határokat, sem feltételeket, örökké létezik és független mindentől.

Ez a SZERETET csak az Egységet ismeri és csakis azért teremt, hogy örömet hozzon létre mindenhol a létezésben.

Amióta elhagytuk a szívünket az elménk kedvéért, pokol az életünk.

Azért imádkozom, hogy egy napon mindannyian felismerjük a szívnek ezt a területét, mert ezen a szent helyen tudunk majd egyként egyesülni.

Úgy hangzik, mint valami New Age őrület, vagy felismeritek benne a szív rejtett világában rejlő lehetőséget és hatalmat, amiről oly sokan beszélnek manapság?

A világ minden vallása és spirituális tanítása említést tesz erről a lehetőségről, de legtöbbjük elfelejtette, hogyan is lehet belépni erre a szent helyre. Ezek a módszerek, ahogy nagyon sok az ősi módszerek közül, elvesztek.

De amint azt a legelején említettem, ez az élmény igazából soha nem tud elveszni, mert ez az emberiség és egyben a kozmosz forrása. Csak egy fátyollal lehet elfedni előlünk.

Ahogy minden folyamatnak a természetben, ennek is megvan az időzítése. Csak idő kérdése, hogy mikor kerül vissza az emberiség a szívébe.


És ne feledjük, az emberiség nagy vívmányai mindig egyetlen férfival vagy nővel indultak. Ha csak egyetlen személy - talán Te magad? - léphetne be SZERETETTEL a szívébe, hogy elkezdje az álomban teremtés szent folyamatát, hogy egy új világot hozzon létre, látod amint mindannyian követnénk téged egy napon?

A fátyol csak egy fátyol! Az igazság mindig örökkévaló. A Titkok Titkáról akár egyetlen embernek köszönhetően is fellibbenhet a fátyol, hogy aztán a hétköznapokban is megnyilvánuljon.


Minden bizonnyal rájöttetek mostanra, hogy direkt kihagytam a cikkből azokat az instrukciókat, amelyek a szív tudatosság eléréséhez kellenek. Ez pontosan ugyanabból az okból történt, amiért az ősi kultúrák soha, vagy csak ritkán vetették papírra tudásukat. A folyamat lépésről lépésre történő leírása még nem juttat el a célhoz. Ez nem olyasvalami, amit egy cikk keretein belül át lehet adni - amint az a magazin olvasása közben nyilvánvaló lesz -, a legtöbb amit bárki megtehet ez ügyben az, hogy felkészít titeket.

Azért imádkozom, hogy a könyv és a CD segítségetekre legyen. Az igazság azonban az, hogy egy tapasztalt tanító és a szóbeli átadás hiánya nélkül nagyon nehéz meglelni ezt a Szent Helyet.


Ha további segítségre van szükségetek, látogassatok el a saját Drunvalo.net honlapomra, ahol a kurzusok időbeosztását láthatjátok.

Még egy élő tanítás során is két napot szentelünk az előkészületekre, mielőtt megkíséreljük a belépést a Szent Helyre. De ebben a felállásban a legtöbb probléma leküzdhető és a közvetlen megtapasztalás élménye megvalósítható.

Drunvalo

Bezár