A szív ébredése

A Taos Pueblo történet

Maga a történet még jóval azelőtt kezdődött, hogy találkoztam Jimmel, egy teljesen valóságszerû vízió során. Ebben a vízióban 12 idős bennszülött jelent meg elöttem, egyik a másik után. Az arcuk és a vonásaik olyan lenyomatot hagytak az agyamban, amit soha nem felejtettem el.

12 évvel később, az egyikőjükkel személyesen találkoztam.

A Lama Alapítvány elvonulási központjában tartózkodtam Új-Mexikóban egy 30 fős csoport tagjaként és ekkor történt. Az volt az első napunk ott az elvonulási központban, senki nem ismert senkit. Ahogy arra várakoztunk, hogy valaki jöjjön és megmutassa a szobáinkat, egy botjára támaszkodó nagyon öreg indián jelent meg a hegygerincen.

15 percig néztük, ahogy az öregember lassan lejött hozzánk és megállt előttünk. Felemelte a fejét, hogy a szemünkbe nézzen. Azonnal megismertem, ő volt az első azon öregek közül, akik 12 évvel azelőtt megjelentek a látomásban. A 30 fős csoport minden tagja szintén felismerte őt. Ugyanabban a pillanatban mindannyian térdre rogytunk.

David volt az, a hopi törzs nagyapja. Akkor ő volt a hopi próféciák őrzője, egy nagyszerû ember (mára már a következő szintû világ lakója és mások vették itt át a helyét). Láttuk a szemén a fáradtságot és a kedvetlenséget. Úgy tûnik, hogy a hopi próféciák szerint David nagyapának kellett majd egyszer találkoznia az igazi Fehér Testvériséggel. Ez azonban még nem vált valóra az élete során, és már az élete a végéhez közeledett.

De amikor a szemünkbe nézett láttuk, hogy felismert bennünket, épp úgy ahogy mi is felismertük őt. Az arca lassan megváltozott és egy széles, sugárzó mosoly jelent meg rajta. Izgatott hangon jelentette be, hogy azon a napon van a születésnapja.

Így aztán az azt követő 30 napban csak doboltunk, táncoltunk és énekeltünk, örömünnepet ülve. David nagyapa mindannyiunkat egyesével félrehívott és személyenként elmondta mindazt ami ránk tartozik, az elkövetkező idők emberi drámájában.

Hat héttel később még mindig a Lama-ban voltam - úgy döntöttem, hogy ott fogok élni - és egyszer egy másik idős indián lépett be a szobámba, ahol dolgoztam. Ôt is azonnal felismertem. Ô volt a második idős ember, aki megjelent előttem abban a régi látomásban. „Tellus Jó Reggelt" volt a neve és egy csodálatos szellemiség volt. A Taos Pueblo közösségben élő Peyote törzs vezetője volt, több mint 90 éves. Rám nézett és megkérdezte, hogy emlékszem-e rá? Mondtam, hogy igen. A földre szegezte a tekintetét és elmondta a nekem szánt üzenetet. Elmondta, hogy a fiával Jimmy Reyna-val kell hogy tanuljak.

Nem sokkal ezután Új-Mexikóba, Albuquerque-be utaztam turistaként. A kirakatokat nézegettem, régi „western" holmikat, majd betértem egy indián boltba, ahol kézzel készült árukkal foglalkoztak. Ahogy körbenéztem a boltban, észrevettem amint a hátsó szobában egy indián járkál, benéztem hogy beköszönjek. Beinvitált a szobába, ahol a mesterségét ûzte - gyártotta a kézzel készült árukat -, amint belül voltam, elhúzta a függönyt. Egy darabig beszélgettünk, aztán derengeni kezdett, hogy nekem valahonnan ismerős. Mindketten ezt éreztük, de nem jöttünk rá hogy hol találkoztunk.

Aztán a szoba egyik sarka felé fordult, ahol egy hatalmas sas lógott zsinóron, mintha éppen repülne. A bal láb karmairól, szintén zsinóron egy nagy quartz kristály csüngött. Olyan volt mintha a kristályt markoló sas reptének egy pillanata lett volna kimerevítve.

Az indián rám nézett és szólt, hogy „Gyere ide és nézd meg ezt a kristályt!". Úgy is tettem. Felnyúlt a kristályhoz és megpörgette. És újra csak arra kért hogy figyeljem a kristályt. Ahogy a forgó kristályt bámultam, az hirtelen megállt úgy, hogy a hegye pont a szívem felé mutatott. Valami csodálatos fénysugár - mint egy lézersugár - lövelt ki a csúcsából és belépett a testembe.

Az öreg indián lassan megfordult és a szemembe nézett. A vállamra tette a kezét és ezt mondta, „Üdv testvér."

Végül megtaláltam Jimmy Reyna-t a Taos Pueblo közösségben és jó barátok lettünk. „Forró Tûznek" nevezett el - soha nem tudtam meg miért -, és rám ragadt a név. Jimmy volt az, aki a törzs elé járult a nevemmel és azzal tért vissza, hogy elmodja, felismertek engem egy előző életből. Az 1800-as évek vége felé a törzs egyik Gyógyító Asszonya voltam. Emlékeztem mindenre ebből az előző életből, szinte minden egyes percre. Az egyik dolog amire emlékeztem az volt, hogy egy csomó fogadalmat tettem, hogy valamelyik elkövetkezendő életem során ezt a törzset fogom szolgálni. Tudtam, hogy sok mindent meg kell tennem a törzsért.

Így aztán ebben az életemben 14 éven át maradtam a Taos Pueblo közösségben és segítettem őket, amiben csak tudtam. Eltemettem a halottaikat, merthogy ők ezt a hitük szerint nem tehették meg. Elmentem az ünnepségeikre és együtt kántáltam velük. Szerettem őket, oly sok mindenre megtanítottak az élettel és a Föld Anyával kapcsolatban.

Jimmy megtanította nekem a Gyógyító Kerék használatát és hogy hogyan kell esőt csinálni. Megmutatta miként emlékeznek a növények dalokra, és hogyan növekszenek a ritmus és a zene hatására, víz nélkül. A törzs volt az - mint megtudtam -, akik megnyitották az ajtót az angyalok előtt, hogy belépjenek az életembe és irányítsanak, még jóval azelőtt hogy megérkeztem a Pueblo közösségbe.

Egy nap a Pueblo-ban tartózkodtam, és éppen lehúzódtam a furgonommal a földút szélére. Negyed mérföldnyire előttem észrevettem, hogy egy nagydarab öreg indián sétál a lovával az út szélén. Ahogy közelebb ért láttam, hogy Jimmy az. Azzal a különbséggel, hogy ezen a napon Jimmy fényt sugárzott ki magából, sokkal fényesebb aurát, mint amit eddig valaha is láttam körülötte.

Kiugrottam a furgonból és odamentem hozzá. „Mi történt veled?" - kérdeztem. „Ennyire fényesen ragyogónak még soha nem láttalak." Egyszerûen lenyûgöző volt. Jimmy erősen megölelt, aztán hátradölt nekitámaszkodva a lovának és elkezdte mesélni, hogy nem sokkal azelőtt mi történt vele.

Amennyiben megérted ezt a történetet, úgy hiszem hogy egy új élet veheti kezdetét számodra.

Jimmy elmesélte, hogy apja, Tellus Jó Reggelt hívta őt el a Kiva-ba egy héttel azelőtt. A Kiva egy fold alatti ima és meditációs szent hely. Ez az a hely ahol együtt lehetsz az Anyával. A Kiva-ban Tellus elmondta Jimmy-nek, hogy amit hallani fog, az élete legfontosabb tennivalója lesz.

Az apja elmondta a fiának, hogy egy üzenetet kell továbbítania - egy olyan üzenetet, amit ő is 3 generációval azelőtt kapott meg a dédapjától és az üzenet már négy generáció óta adódott át apáról fiúra, amíg eljutott Jimmy-hez.

A Kiva sötétségébe burkolózva Tellus arra utasította Jimmy-t, hogy menjen el a „Kék tóhoz", ami a Pueblo szent tava. Egy baráttal kellett mennie. A tónál pedig egy bizonyos feladatot kellett, hogy elvégezzen. Tellus arra kérte Jimmy-t, hogy addig ne térjen haza, amíg nem teljesítette a küldetését.

Nyilvánvaló, hogy Jimmy szerette volna tudni, hogy mi a teendője.

A válasz egyszerûnek tûnt: Meg kellett találni egy barlangot - egy rejtett barlangot - ahol valami várt rá. Valami, amit még a dédapja hagyott hátra számára.

Jimmy szerette az apját, így engedelmeskedett. Aztán elment, hogy megkeresse legjobb barátját Philip-et és megkérje, hogy kísérje el őt. Mindketten fölpakoltak élemiszerből és mindenből amire csak szükségük lehetett egy hosszabb ott-tartózkodáshoz. Felpattantak a lovaikra és nekivágtak a 27 mérföldes hegyi túrának, hogy eljussanak a Taos Pueblo legszentebb helyére.

Amikor megérkeztek, Jimmy elmondása szerint, elkezdték átvizsgálni az egész helyszínt egy lehetséges rejtett barlang után kutatva. Három napon keresztül, tüzetesen átvizsgáltak szinte minden négyzetcentimétert a tó körül. Semmit sem találtak. Újra átjárták a területet, bár tudták hogy reménytelen.

Végül Philip feladta, mondván, neki mennie kell. Próbálta rávenni Jimmy-t, hogy kövesse, de Jimmy nem akart ellentmondani az apjának. Maradt és tovább folytatta a keresést.
Miután Philip távozott, Jimmy lement a tó partjára, hogy készítsen egy kis gyógyító kereket és hogy imátkozzon a dédapjához. Elmondta neki, hogy nem tudja mitévő legyen és a segítségét kérte.

Abban a pillanatban megjelent neki a dédapja és egyszerûen csak annyit mondott, hogy Jimmy üljön fel a lovára és engedje el a gyeplőt. Jimmy habozás nélkül felült a lovára, teljesen bízva a dédapja szavaiban és hagyta, hogy a ló szabadon menjen.

A ló megfordult, kicsit téblábolt a vízparton, majd elindult körbe a tó partján amíg el nem jutottak a másik oldalra. Ott a ló elfordult a tótól és elkezdett két kis hegy között baktatni, egy alig 6 méter szûk hasadékban. Egy meredek falú szûk kis kanyon volt, amibe csak befelé vezetett út. A kanyon falai egyre meredekebbek és egyre magasabbak lettek, ahogy beljebb haladtak. Akkor a ló hirtelen megállt és nem moccant.

Jimmy később elmondta nekem, hogy abban a pillanatban értett meg egy csomó dolgot mélyebb szinten. Leszállt a lóról, fogta a lapátját és elkezdett felfelé sétálni a hegyre, ami tőle balra esett, fel a 45 fokos emelkedőn. Egy idő után elérkezett egy helyre, ahol teljes meggyőződéssel nekilátott ásni a köves-földes talajban.


A helyszín ahol ásott, Jimmy állítása szerint épp olyan volt, mint bármely más pont a hegyen. Más területtől teljesen megkülönböztethetetlen volt.

Közel egy métert ásott lefelé, amikor egy kis lyuk tárult elé. Ahogy még lejjebb ásott, kiszélesedett a nyílás. Hamarosan egy nagyjából egy méter átmérőjû nyílás tárult elé és láthatóvá vált egy kis barlang.

És abban a rejtett barlangban Jimmy kristályokat, bálványokat és egyéb szent erővel felruházott tárgyakat talált, bonyolult mintázat szerint elrendezve. Azokat a tárgyakat az ő saját dédapja hagyta ott számára, 4 generációval azelőtt! A dédapja a törzs Gyógyítója volt és egyben jövőbe látó is. Tudta, hogy a Törzs szinte mindent el fog veszíteni, de eljön majd az idő amikor minden visszaszáll hozzájuk, ami elveszett. A dédapja azt is tudta, hogy a fiának majd lesz egy fia, akinek egy Jimmy nevü fia fog születni. Így átadta a fiának azt az üzenetet, amit neki aztán a saját fiának Tellus Jó Reggelt-nek kellett továbbadnia. Tellus-nak pedig majd el kell mondania az üzenetet Jimmy-nek, hogy létezik itt egy barlang, amit Jimmy-nek meg kell találni és előhozni onnan a dédapja szent ereklyéit.


Az öreg gyógyító egy pontos mintázatba rendezte a szent tárgyakat, és ez az elrendezés magában hordozta a használatuk mikéntjét. Védelmet helyezett a barlangra a dédunokája eljöveteléig - aki még meg sem született -, valamikor a távoli jövőben.


Jimmy belépett a barlangba és ott a kristályok, faragott bálványok és más szent tárgyak között olyan élményben volt része, ami mindörökre megváltoztatta az életét. (Amikor megkérdeztem, hogy mi történt, lehajtotta a fejét és azt mondta, hogy erről nem beszélhet.) Amikor megláttam Jimmy-t Pueblo-ban, amint az úton sétált a lovával, teste fénnyel volt telve. Épp akkor tért vissza a Kék tótól. És én voltam az első, akivel találkozott.


---------------------------------------------------------------A világunk több, mint amit ismerünk belőle. Úgy gondoljuk, hogy „valami". Valami szilárd. Egy kisgyerek is tudja, hogy folyékony és nagyon is élő. Azért tudja ezt egy gyerek, mert ő nem ismeri az Istentől való elkülönülést. A gyerek úgy látja a „Valóságot" mint tiszta fény és tudatosság. Mi oltjuk ki ezt a fényt és tudást a téves hiedelmeinkkel, és helyére állítjuk a sötétség mítoszát. Úgy gondoljuk, hogy egy gyerek semmit sem tud. De Isten benne lakozik a gyerekben és körülötte mindenhol. Mi vagyunk, akik nem látunk.

Emlékszel az őseidre? Ismered a neveiket és tudod, hogy mit tettek érted? Kérlek értsd meg, hogy minden egyes élet kapcsolatban áll egymással. A te mostani cselekedeteid teremtik meg azt a világot, amiben majd a gyermekeid gyerekei lesznek kénytelenek élni. A gyermekeid gyerekei kényszerülnek majd reagálni a te mostani lépéseidre. Az a világ amiben majd a gyerekeid gyerekei fognak élni, most teremtődik meg a cselekedeteid által, miközben e sorokat olvasod.

Az amerikai bennszülöttek legnagyobb ajándéka életük egyszerûségében rejlik. Mert ők ismerik az igazságot. És mi, az úgynevezett civilizált népek, úgy gondoljuk hogy milyen fantasztikusak vagyunk, pedig sokat kell tanulnunk tőlük, ha olyan módon kívánunk élni és tevékenykedni, hogy magunkat és a Föld Anyát is életben tartsuk.

Fel tudod ezt fogni?

 

Bezár